Skip to content

2013-08-09

9

A klímaváltozás lehetséges okai – Naptevékenység

Készítő: Zoli

A felmelegedés témaköre talán nem is lehetne aktuálisabb, mint éppen most, amikor folyamatosan dőlnek az országos napi hőmérsékleti maximum-rekordok és a napi legmagasabb minimumrekordok is (legutóbb éppen szerdán – 2013. augusztus 7-én mértek Baján 39 °C-t, míg a “leghidegebb” éjszakai órában Pécsett 25,2 °C-t). A napjainkban is észlelhető klímaváltozásnak több, tényként kezelt oka, “előidézője” van. Lássuk a sorból az elsőt, a naptevékenységet!

Az előző cikkben már említettem a lehűlések (például a kis jégkorszak) és felmelegedések kiváltó okaiként megjelölhető folyamatokat, jelenségeket, mint a naptevékenység, a vulkáni tevékenység, a tengeri áramlatok megváltozása (vagy éppen az emberi tevékenység, ami megosztó témakör, majd erről is később!).

A naptevékenység hatása a Földfelszín hőmérsékletére

A naptevékenység a kis jégkorszakot megelőzően lecsökkent, mi több, a feljegyzések szerint volt olyan időszak is 1645 és 1715 között (ún. Maunder-minimum), amikor a napfoltok csaknem folyamatosan teljesen hiányoztak a Nap felszínéről. A naptevékenységet távcsővel a 17. század elejétől kezdték vizsgálni és feljegyezni.

Számos olyan forrással találkozhatunk, ami a témakört említi. Ezekből szokás szerint most is két különböző álláspontot ragadnék ki. A témakör felderítésére irányuló próbálkozásaim során itt is szembe találtam magam azzal a visszatérő problémával, hogy nem lehet tudni, melyik információ hiteles, és melyik fals…ugyanis elég hihetőre “hozzák össze” a különböző anyagokat, bármelyik oldalon is álljon a végső konklúzió.

A nagy globális felmelegedés svindli: megnézhető ITT

A kisfilm – ami a globális felmelegedés témakörével (és számos ehhez kapcsolódó, kísérő tényezővel) foglalkozik – egyik legfőbb mondanivalója éppen annak bizonygatása, hogy a jelenlegi globális felmelegedés folyamata döntő mértékben a naptevékenységgel hozható összefüggésbe, de semmiképpen sem (legalábbis legkevésbé) az emberi tevékenységgel. A film szerint “a globális felmelegedés csupán propaganda”.

polar lightTehát, egyértelmű párhuzam vonható a naptevékenység intenzitása és a globális hőmérséklet változása között: ez látható a kisfilm 31. percétől. A videóban foglaltak alapján a felfedező, aki először vette észre az összefüggést a napfoltok és az időjárás-változás között, abból gazdagodott meg, hogy fogadásokat kötött az időjárásra (?!).

Az összefüggés magyarázata pedig a következő: a felhőknek nagyon jelentős hűtő hatásuk van a Föld klímáját illetően. A felhők kialakulásában pedig nagy jelentősége van a kozmikus sugárzásnak (ami egyébként a sarki fényt is okozza), mivel nagyobb mennyiségű részecske Földre érkezése esetén nagyobb vízpára-mennyiség tud megtapadni rajtuk, ennek pedig jelentősebb felhőképződés lesz az eredménye. Az intenzív naptevékenység esetén a napszél hatására kevesebb kozmikus sugárzás éri a Földet, így kevesebb felhő képződik, kisebb hűtő hatással. Ez magyarázata lehet annak, hogy a Maunder-minimum esetén miért alakult ki a kis jégkorszak, és a komolyabb naptevékenység idején miért magasabb a hőmérséklet. Emellett elhangzik az is, hogy a Nap irányítja a klímaváltozást, a széndioxid szerepe pedig jelentéktelen a folyamatban.

Igaz vagy hamis?

Az előző elméletet, vagyis, hogy a naptevékenység és a földi hőmérséklet változása szoros kapcsolatban áll egymással, számosan hangoztatják. Ugyanígy azt is, hogy az emberi tevékenységnek minimális hatása van a klímaváltozása (ha van egyáltalán).

napkitoresÍgy van ezzel egy kutatócsoport is a Dán Meteorológiai Intézetben, akik olyan cikket publikáltak még 1991-ben, amelyben grafikonokkal támasztották alá feltevésüket, vagyis a naptevékenység és a földi hőmérséklet párhuzamát (elsőként ők hozták nyilvánosságra hivatalosan az összefüggést). Ezzel szemben szerintük más tényezők, mint pl. a sokat hangoztatott széndioxid-mennyiség, csak kis befolyásoló erővel rendelkezik a hőmérséklet-növekedésben.

Egy másik szakértői oldalt képvisel a Dán Műszaki Egyetem professzora, aki szerint a grafikonok hibásak. Így az adatokból készített kimutatásokat tudatosan alakítva tulajdonképpen bármit le lehet vonni következtetésként. Vele több vezető klímakutató is egyetért, a kiélesedő szakmai vita azonban ezt követően valamiért elmaradt.

Azóta kiderült az is (Knud Lassen, a Dán Meteorológiai Intézet szakembere maga ismerte be), hogy a hipotézisnek igenis vannak gyenge pontjai, és az Európai Geofizikai Társaság kongresszusán bejelentette, hogy az 1980 óta végbement drámai hőmérséklet-növekedés már szerinte sem magyarázható a napfoltokkal és a napfolttevékenység ciklusaival. Az IPCC szintén behatóan tanulmányozta a naptevékenységet, és arra a következtetésre jutottak, hogy bár a XX. század első felében valamelyest nőtt a szoláris besugárzás mértéke, ez önmagában még nem ad magyarázatot a tapasztalt hőmérséklet-emelkedésre.

Tehát az eddigiek alapján nekem az a véleményem, hogy a naptevékenységnek hatása lehet a földi hőmérséklet alakulására, de ez csak egy tényező a folyamatban.

A következőkben nézzük meg, hogy milyen folyamatoknak van (illetve lehet) még szerepe a klímaváltozásban.

Reklámok
9 hozzászólás Post a comment
 1. Kováts László
  aug 19 2013

  Nemrég találtam a neten egy nagyon különös írást ahol elsősorban a természetes biorezonanciáról ír egy Masaru Emoto, aki egy ismert japán fizikus, és természet tudománnyal és gyógyászattal is foglalkozik még.Nos ő olyan valamire jött rá, ami kissé tényleg különös a számomra is.Azt állítja,ha a vizet a szobában lefagyasszuk,de úgy,hogy közben szól a zene is, akkor a zenéktől függően mindig másképpen fog a jégkristály ettől kialakulni.Vagyis a rock,vagy a klasszikus zene esetén a víznek a lefagyasztásakor más lesz a kristályszerkezete.Ebből pedig tudom egy nehezen hihető gondolatom lenne.Mi is ez amitől változhat a világon mostanában az éghajlat is?Talán nem csak az üvegházhatású gázok a legfőbb okai tényleg.
  Tudom a meteorológia is, ez egy összetett valami, és több témát érint,mint üvegházhatás,napkitörések,és sorolhatnánk tovább, és akkor ott vannak azok a rezonanciák még, amik működtetik az egész univerzumot is.Ezt se lehet kihagyni,mert a sarki fény a mágnesviharok is fontos hatást idézhetnek gyakran elő.Ezt persze talán soha nem tudjuk tökéletesen megfejteni, pláne befolyásolni,mivel állandóan érik a Földet innen különböző sugárzások vagy energiák, amik nem is állandóak ismétlem ezek a több fajta valamilyen energiák, amikből pedig néhányuk károsak is lehetnek,ilyenek az UVB és néhány gamma sugárzás,és plazma is stb és ezek se mindig egyenletes erősségűek.És tudunk mindegyikről, ismerjük az éterből jövő összes sugárzás féleséget már? Ha mi az emberek pedig ezt a Földi légkörünket megbolygatjuk az antenna, és más ehhez hasonló jelekkel is,amik rezonanciák is egyben,akkor előfordul az ami most is történik, komolyabb árvizek stb-k is lesznek akár emiatt..Arra gondoltam viszont még Masaru Emoto írásával kapcsolatosan is,ha tényleg megfagyasszuk,és közben különböző zenét hallgatunk a szobában,akkor ez akár igaz a szabadba is.Többen nehezen hiszik el,pedig ha arra amire én is gondolok ez a vízzel tapasztalt kísérlet ,pedig igaz… akkor ez így együtt egy nagyon furcsa időjárást is kialakíthat a természetben,ha ott is elképzelem ebből a gondolatból ezt a jelenséget, amit állít Masaru Emoto is.

  A neten rengeteget írnak erről és különböző nyelveken is.

  Ez azt is jelenheti,az antenna és más ilyen hasonló jelektől jelentősen befolyásolható az éghajlata a Földnek.A zene egy hallható Hz tartomány,míg az antenna jelek,pedig ugyan ilyen Hz-k de nem hallhatóak a mi számunkra,mivel GHZ jelek, és ez pedig kérdőjel lesz,hogy nem is láthatóak e?Ez a második ami nekem megint ad egy furcsa gondolatot.Biztosan nem látjuk mi ezeket a rezonanciákat ezeket az antenna jeleket?Mert ha felnézünk az égre,azt látjuk egész furcsa lett a felhők formája is mostanában,ami engem meggyőz arról,még a felhők is felvették tényleg ezeket a rezgés formákat, és kimutatják ezeket az anomáliákat is.Néha egész vékony áttetsző is a felhő, és mintha komoly mágneses hatásnak is ki lennének már téve,mint ahogy sarki fényeknél is jól láthatók szintén ugyanolyan hasonló szabálytalan alakzatokat vesz fel a felhő is néha. Ez a HAARP is akár lehetne még a többiek szerint,akiket összeesküvőknek titulálnak, pedig ebben az állításban is lehetne valami kevés igazság, de a nagy teljesítményű antenna jelek is ehhez hasonlóan komolyan megváltoztathatják a kristályszerkezetét a felhők vízszerkezetének ezeken az adott helyeken, ahol még komolyan hathatnak az antenna jelek.Ez pedig egyre több helyen lett már ilyen,mert ma már majdnem tudunk mindenhol telefonálni stb.Erősebb jelek lettek alkalmazva.Ha arra is gondolok még, a kövek is feltöltődnek,és energiát is sugároznak a Nap sugárzása miatti töltéstől,és az éterből jövő energiáktól is, akkor a különböző kövek pedig mind más és más valamilyen frekvencia tartományon rezegtethetik is meg a Földet magát,akkor el tudjuk képzelni azt a légkör miért tud akár ennyire komolyan megváltozni?Áthangolhattuk a Föld saját biorezonanciáját,ami miatt a Földnek a rezonanciája is már 12Hz lett.Valahogy gyorsabbá tehettük.A Nap és a külső az éterből jövő energiák egyenlőre nem annyira károsak,habár a napkitörések is egyre felerősödnek valamiért.Ez ellen a Föld az évmilliárdos működése miatt tud valahogy védekezni.Mi pedig ehhez mint ember eddig tudtunk az evolúció alatt alkalmazkodni is.Ez a természetes folyamat.A foton övbe pedig,hogy belépett a Naprendszer 2012 dec 21 én az szintén még növelheti ezt a kozmikus energia valamilyen sugárzásokat időközönként,ami 11000 évenként következik be,és ha igaz is az állítás 2000 évig tart ez a foton időszaka a Földnek röviden leegyszerűsítve.Többen összefüggésbe hozzák ezt a fotonenergiát abban,hogy megnöveli a napkitörések számát.

  Ezt persze tudom nem fogja egyhamar a tudomány elismerni,mint az antenna, és más ehhez hasonlóan kibocsátott mesterséges rezonanciákat, mivel ez a gazdasági érdekeket is sértené, az ha változtatnának ezeken majd.Komoly pénzbe kerülne ez,de szerintem hamarosan tudni fogják mik a megfelelő frekvenciák amik nem borítják fel a biológiai egyensúlyát a Földnek.Idővel ezért szerintem módosíthatják az antenna jeleket. Még a CO2 kibocsátásról se tudnak egyenlőre megegyezni a nagyhatalmak.

  És most morbid leszek,de kissé olyan érzésem van leegyszerűsítve ezért, a Föld egy olyan mikrohullámú sütő lett, aminek mindinkább megnöveljük és megváltoztatjuk a GHz hullámhosszát, minket pedig szépen lassan így, de megfőznek.Kiégnek még a növények is. Lehet ez így nem egészen igaz és tévedek,de szerintem ennek is van valamilyen alapja, amiket leírtam a vízkristályok után amit Emoto is még állít.A mikró ugyanazt a jelet használja mint az antennák GHz jele is,de a mobilé is ez.Mekkora is ez az energia?Képes egy mikrosütő ha kivesszük a belsejét és megfelelően elé helyezzük a nagyítót és így fókuszáljuk ezt az energiát ami 50 méterre is képes elolvasztani egy műanyag poharat.

  És miért írtam mindezt le?……Ha a rezonancia amit mesterségesen keltünk a légkörben szintén hasonló hatással lehet a légköri víztartalomra,ami a felhőknél van.De talán a tengervízre is hatással van szintén ez a antennajel.És a napkitörések a kozmikus rezonanciák is ezek szerint kialakíthatnak különböző jégkristályokat a felhőkben akkor ha napkitörés miatt erősebb a biorezonanciája a Napnak,és valahogy hasonlóan tornádókat is okozhat .

  Lehet ezzel az elvvel amit a japán kutató felfedezett kimutatható lenne valahogy akár az ásványi közetek ereje is aminek van egy bizonyos energiája,mint a földsugárzás a Gauss is.Persze a tudomány ezt nem fogja leellenőrizni akkor,ha nem tudja senki se nekik bebizonyítani.Talán pedig innen is érdemes lehetne megközelíteni ezt a kényes témát.Tényleg láthatóvá lehetne tenni így a biorezonanciákat is? Miért ne lenne lehetséges ez,amire gondolok,abból amit állítanak mások is, és amiket tapasztalok és látok is mint akár felhőknél és nap mint nap?

  Amikor esett az eső is tavasszal olyan érzése volt az embernek a felhők jóval alacsonyabban is vannak,sokkal telítettebbeknek tűntek,és lassan a levegő párája akár egy fürdőszobához hasonló lett.Ezek szerint ez az, ami a legjobban befolyásolhatja a jég kialakulását a felhőknél is mint a jégesőnél is.Ezek elméletek tudom,amiket bizonyítani is kellene.Talán valaki ebből kikövetkeztet olyant, és ezt meg is tudja később majd valósítani.Szerintem a természetgyógyászat emiatt nagyon is ide tartozhat ezután ,mint a klímaváltozás egyik megoldásának lehetősége.Amikor megfagy a víz a lakásban és a frekvencia fajtáktól függően másképpen fog kikristályosodni a jég,akkor ez az igazi bizonyíték arra, hogy az antenna jelek megváltoztatják a felhők milyenségét is, ezzel pedig a klímát is. Ez az elektroszmog kihat az egész bolygóra és erre nem figyelt a tudomány eddig még oda.

  Néha a 2X2 az 5,és erre is akár igaz lehetne, amiket eddig leírtam.

  És arról még nem is írtam amire ennél régebben 15 éve én is gondoltam már.A lényeges az is, ha elkezdjük a bolygónkat ilyen fizikai hatásoknak kitenni,amivel olvad a sarkköri hó is, és a jég, ami akár a rezonanciáknak az erejétől is lehetséges,akkor ilyenkor nem csak vízgőz szabadulhat csak így fel,hanem a lekötött gázok is amik anno több tízezer éve megfagytak a vízzel együtt és így kiszabadulhatnak a földből.Ezek pedig nem csak CO2 gázok,hanem akár metán gázok is lehetnek.Akkor komoly vulkáni működések is voltak ez pedig mint gáz lekötve lehet a jég alatt is akár.Ezt se én állítom csak egyedül.Jó lenne erről az oldalról is megközelíteni a klímaváltozás okait végre komolyan a tudománynak.Hát ezért gondolok arra a Föld egy mikrohullámú sütő jelenleg mi pedig……….

  http://hetivalasz.hu/vilag/idojarasunk-valtozasanak-kulcsa-66481/

  http://csaladallitas-bia.hu/cpg/341686/Masaru_Emoto

  http://vitaminbank.hu/masaru-emoto-vizkristalyok.php

  http://www.vitalland.hu/aquarion/dr-masaru-emoto

  Kováts László

  Válasz
  • Zoli
   aug 21 2013

   Kedves Kováts László! Köszönöm a rengeteg új információt és gondolatot tartalmazó hozzászólását, hozzászólásodat! Rendkívül érdekes téma, ami nagyon felkeltette az érdeklődésemet, úgy gondolom ez olyan távolba mutató (és biztosan megosztó) témakör lehet, amit érdemes lenne a közeljövőben egy átfogó cikkben összefoglalni az oldalon, ahol kialakulhat egy komoly párbeszéd is. Megpróbálok majd meteorológus, fizikus szakembereknél is utána járni, hogy hogyan vélekednek a témakörről addigi ismereteik alapján. Ennek megfelelően térjünk majd még vissza kicsit később erre az érdekes gondolatmenetre, témakörre. Köszönet a forrásokért is!

   Válasz
  • Kováts László
   aug 21 2013

   Tudom elkanyarodok majd a témától,de ez is erről fog valójában szólni.
   Szerintem ha itt ennél a levélnél most esetleg ha rosszul is fogalmaztam meg néhány elméletet mégis, ez lehet a kövek misztikumára a mai fizikával az igazi magyarázat is.Legalábbis egy része biztosan ez lehetne.És ez kissé kapcsolódik a meteorológiához is.
   Ez nem elsősorban a meteorológiai magyarázat csak,de ezzel együtt lehet csak megfogalmazni ezt a témát a köves energiákkal.Szerintem sok gondolatom erről is helyes lehet.Fizikából ezt tanították legalábbis régebben mi ilyent tanultunk.Persze kiegészítettem az én nehezen hihető állításaimmal is ismét, amit a mai tudomány segítségével fejtettem ki a levélben..A KFKI szintén megkapta ezt a levelet is.Jó lenne megtudnom mi erről a véleménye nekik is,mert a meteorológiai kutató pozitívan írt nekem,főleg az előző levelemről.

   Tény érdekes lesz az is ahogy megközelítem ezt a témát is.

   Mindig más szemszögből is meg kellene nézni a dolgokat.Ha ezt megtanulja az ember, akkor lehet majd akár találni érdekes bizonyítékokat is,így pedig néha akár máshonnan is elleshetünk nekünk roppant fontos és hasznos ismereteket.De ezt úgy, hogy ne sérüljenek a személyiségi jogok.Egy volt tanáromtól idéztem ezt.Érdemes tanulni a másik szakmájából is mi nekünk olykor ez a lényeg röviden.És ez itt is az lesz.

   Teljesen véletlenül jutott ez az eszembe, amikor néztem a tévét és mutatták azt,hogy locsolják a vasúti síneket a nagy meleg miatt most is.Ami pedig nem is annyira magas hőmérsékletű most már, mert már csak 32 c fok volt a levegő hőmérséklete akkor.A sín hőfoka pedig majd a duplája lett.Ez nem indokolhatja azt,hogy ennyire felmelegedjenek a sínek, ha normál körülmények lennének, és nem lennének ezek az antenna jelek……Mire gondoljunk?Ha tegyük fel a mikróba betesszük a fém poharat, mi is történne a pohárral?Szikrázik is….azaz valahogy hirtelen hevülni kezd a fémpohár ettől a GHz jeltől a mikróban.Visszaverődik mert a szerkezete a fémnek rács szerkezetű.Igen ezt tudjuk,de ez igaz lehet a szabadban is akkor,ha szintén GHz jelekkel felerősítjük az erejét a napsugárzásnak és ezért a fémsínek és a többi tárgy még nagyobb erejű hőhatásnak lesz esetleg ettől most már kitéve, és valami másnak is ennek az eddig ismeretlen rezonanciának? Igaz nem akkorának, mint a mikróban is, de pár fokot és valamilyen joule energia azaz kalória is megnövekedhet ettől is,vagy esetleg más valami növekedhet meg? És valakinek eszébe jutott más is, mikor elmondtam megemlítettem neki is mikre gondolok.Ezt nem hiszem el de mégis? Ő azt gondolja a kínai hídszerencsétlenségek is miért következtek be? Biztosan csak az anyag hiba miatt szakadtak le?Szerinte akár lehetett emiatt is a GHz jelek miatt és ettől a hőhatástól is együttesen.Szerinte Kínában sokkal fejlettebb az egész távközlés technika, amire ebből ő erre is következtetett.És erre én is hajlok egy kicsit most már….Mindjárt elmondom mire gondolok.Ki tudja hol az igazság,de érdekes ez az elmélete neki is.A toronyházak az USA-ban szintén összedőlnének akkor azért erre ez a válaszom.Erre nem képes azért a GHz.jel én szerintem egyenlőre még.Ezt azért írtam le, mert ez téves következtetés lehet,de lehet esetleg ebben is valamilyen ráció. Ezért erre én azt mondtam nem elképzelhetetlen, de nagyon kicsi a valószínűsége,és lehet téves is erről ez az én elméletem is.Viszont ha igaz lesz akkor rásegíthetett egy rossz tervezés esetén talán ez a jel, és ennek a hőenergia hatása is..Ezt pedig már talán ezért is ki is lehetne próbálni a labor körülmények között ,azt,ha egy mondjuk +32 c fokos hőmérsékletű helyiségben egy ilyen hasonló GHz jellel terhelem ezt a fém vasúti sínt,amik a szabadban is vannak, akkor ez mekkora hőmérsékletre tudna felmelegedni,míg csak e nélkül a GHz jel hiányában is egyforma lenne ugyanez a hőmérséklet a síneknél? Nem elsősorban a levegő hőmérsékletére gondolok itt,de lehet még ez is pár fokot megemelkedhet ettől a GHz jeltől a helyiségben. Tud e mondjuk valamilyen joule tartalmat hőkalóriát is, ha jól értem tényleg megnövelni valahogy ez a GHz erő?Mennyire van még hatással a Nap uv b és más sugárzása is minderre még?Összeadódhatnak e ezek a természetes és mesterséges rezgéshullámok?

   Valahogy erre jobban lehet igazolható megoldásokat találni szerintem,mint akár a kövek zenei hatására, mondjuk egy jól mérhető igazolást mindezekre már sokkal nehezebb lenne találni.Habár esetleg mégis erre is meglehetne adni az előzőekre gondolva is?Talán nem biztos ez az elméletem,és nagyon nehéz is nekem megfogalmazni most ezt a gondolatot.Megpróbálom.

   A kövek azaz kőzetek, egy természetes fémes anyagok, vegyületek is valójában még, és ezt a Napból is és az éterből jövő energiát tárolhatják, és később le is adhatja valahogy.De hogyan is?Vagyis a különböző kövek is tudnak hőt felvenni, és mind másképpen fogja ezt megtenni az összetételei miatt.Amikor pedig lehűlnek ezek a kövek, akkor akár egy feszültség a fémeknél is hasonlóan, de energiát bocsáthat ki a kőzetekből is.Akár tényleg tágulhatnak is nagyon kis mértékben a kövek nagy részei a hő hatására,mert mindegyik majdnem fém tartalmú is,és ilyen a szilícium-dioxid is stb.Valószínűleg ez a tágulásos állapot tudhat ilyen különös energia leadást és egy rezonanciát később kibocsátani a kövekből, amikor össze megy utána.Ami emiatt már nem is egyforma rezonanciájú lesz, mivel az anyag összetétel miatt megváltozhat ez a tulajdonsága a kőzeteknek, ezért nem egyforma a rezgésük a köveknek,hanem más és más.Ha nincs igazam, akkor utána miért merül le a kő a természetgyógyászok szerint is? Ez lehet a töltésre az egyik magyarázat, és nem csak a sugárzás az oka.A Shakti Stones kőnél a hifiben arra hivatkoznak ez az eszköz ledemagnetizálja a kábeleket és a készülékeket és meg is szűri, és ez egy atomi súrlódástól is kialakulhatott ő szerintük.Itt is van egy környezeti elektromos mágneses hőhatás.Szerintem a füstöléses elmélet pedig akkor lenne igaz és jó, ha ezzel melegíteni is lehetne a köveket.Ami lehet tényleg behatol a porózus kövekbe, mert ez már gáz halmazállapot lenne.De teljesen mélyen nem hatolhat be a kő szerkezetébe én szerintem.Ám talán itt is megtudja a kőzet felületi tulajdonságát valahogy változtatni ez a füst kitágíthatja és ez egy vegyületi gáz féleség..Akár savas vagy lúgos is lehet a füst minőségétől függően ezeknek a köveknek a felülete ezután.Ami pedig talán igen kicsit igaz,de szintén megtudja valahogy változtatni azaz tágítani vagy rezonáltatni is a köveket, mint a gázok a füst fizikai tágulásával.Viszont ha valami mint a kőzet is egy szilárd anyag, és a meleg azaz a hő hatására ki tud tágulni a Napon a szabadban,akkor lehet ezután pedig már a térfogat csökkenés rezonáltathatja meg tényleg a köveket a lehűléskor.Ez pedig kiolthat nem kívánatos más rezgéseket a tárgyakon, ha használjuk ilyenkor,és akár minekünk is a fémtartalom miatt is valahogy egy auraenergiát tudhat kibocsátani,ha megfelelően alkalmazzák mi rajtunk.Ez a mágneses mező lényege is lehetne.Ez nem világos még nekem se.Vagyis ha valamit hővel és rezonanciával is még kitágítanak,mint a köveknél is,ebből a Napból jövő energiákkal,akkor a hőleadáskor nagyobb rezonancia energia tudhat felszabadulni,és ez lehet a misztikumra az egyik lehetséges magyarázat.a köveknél.Ráadásul ezek a kitágulások ezred nano (?)mm-ben mérhetőek csak szerintem.Amit alig lehetne megmérni.De nagy ereje lehet együtt mint a kőzetek a Földön az egésznek.Hő hatására is megváltozik tehát igen kis mértékben ez a térfogata a kőzeteknek.Ha pedig termálvízbe mi is fürdünk, ott is a pórusokba bejutnak ezek az ásványi elemek is.A víz megváltoztatja az érhálózatot a hőhatástól függően is mi nekünk.És ha vízbe tesszük vagy lemossuk a köveket mi is történik?Kitölti a porózus szerkezetű köveket a víz itt is,van amit még old is, és ezzel szintén egy mozgási feszültség egy affinitás is kialakulhat ott is , ami megint egy rezonancia hatás lesz.Túl szép lenne tudom, ha csak ez lenne erre a magyarázat.Kell tudom lennie egy valamilyen háttérsugárzásnak is még, ami még ezt is valahogy szintén még jobban is megváltoztatja és növelheti.Ilyen lehet a Föld mágneses tere is akár ,a kozmikus energia is ami szintén hasonló biorezonanciák, amik külső és belső erők is együttesen a térben. A mágnesességnek van egy olyan tulajdonsága,hogy energiát ad át,azaz fel is mágnesez tárgyakat.Ezt ismerjük.De lehet még más hatása is amiről még nem is tudunk bizonyosat.És mi történne akkor,ha mondjuk lefagyasztanám a köveket ami lehetetlen tudom, de a kőzet fagypontja alá hűteném le?Ez egy zsugorodást eredményezne,és érdekes lehetne az is ha a tűző napról behozott kő, miként fog változni hirtelen lehűléskor ha hűtőbe tenném? Ezek a kövek normál összetételűek,nem tartalmaznak veszélyes anyagot amik nekem vannak. Ezt az utóbbit a télen fogom majd a szabadban a hidegben kipróbálni,így feltölteni is.Utána teszem rá a készülékre a lakásban.Érdekes lesz az a Nap hatása így miként érvényesülhet zene hallgatáskor a kövekkel, ha a szabadban a hidegben is volt előtte?A szabadban pedig ez hatalmas mennyiségben van.Mikre lehet képes ezt mi még nem is tudjuk.Vagy mégis ez a klímaváltozás hatásáért a felelős az antennajelekkel együtt?
   És erről az energiáról is, mi is lehet ez?

   Egy atomot is ha szétszedünk és ízekre elemzünk, akkor is van még olyan alkotó eleme, ami lehet akár egy energiahatás,aminek nincsen már meg a tömege se szerintem.Mert ez akár egy mágnesességhez hasonló töltés csak,ami egy olyan tulajdonság, amit kibocsát az atom, és nem egy atomi részelem.De ennek még ez a tulajdonsági energiája megvan, még úgy is,hogy nincsen más, csak ez a saját éppen vagy alig mérhető jellemzője.Ez pedig nem a tömege lesz már,hanem mondjuk egy fajta rezonanciája amit a természetben is állandóan kiad minden ilyen elem.Ezt az atomi részek a hő és más erők hatására képesek állandóan kifejteni.Olyasmi ez már szerintem mint akár a Higgs is.De ez nem biztos.Az atomi tulajdonságot ezt a rezonanciát én szerintem nem lehet kifejezni semmilyen tömeg mértékegységekkel.Ha igen, akkor akár több tonna atomokból lehetne ilyen valamit később súly szerint is éppen megmérni.Alig lenne valami kis anyag ezután.A kémiai elemekben,az anyagokban lehet olyan feszültség és ez energia is már egyben, amit nem lehet itt már tömegben kifejezni,mert ez csak tényleg tulajdonságot takar e miatt.Nem könnyű ezt megfogalmazni,mert én a kövek erejére is gondolok itt,ami akár egy hőtágulási feszültségből is adódhatott.Ezt még akár ütköztetni is kellene ezt azért,hogy a többi jellemzőjét is még megtudják.Igen ám de ezek a kövek komoly vegyületek is már egyben,és jó néhányuk akár nyolc elemből is összeáll vagy még többől, és nem egy sima egynemű molekulák vagy már akár sima atomok,amikre ezért nem lesz olyan könnyű téziseket is e miatt valakinek felállítani.Azt viszont el kell ismerni ezek a kövek összetételük miatt nehezen állíthatók elő mesterségesen.És a nagy kérdőjel nekem az üveg is, ami szilícium-dioxid és a természetgyógyászat szerint mégis nem is rezonál ahogy a kőzet,persze ez függhet a milyenségétől is..Akkor mi az amire a mesterséges üveg nem képes és a hegyikristály pedig igen?Talán szerkezetileg olyan sokkal jobb kapcsolódással rendelkezik molekulárisan egy hegyikristály is, amire akár az üveg nem képes.Ilyen nyomásnak és hőnek az üveg nem lett soha kitéve, mint akár a hegyikristálynál is az évmilliók alatt, ezért soha nem tudunk ugyanilyen tulajdonsággal rendelkező mesterséges köveket mi előállítani.Erre a technika nem lesz soha képes.Az árról nem is beszélve.A mesterséges gyémánt se lehet ugyanolyan jó erre a célra mint az igazi.És akkor itt a Föld rezonanciája is még.Ha igaz lenne ez a tágulás elméletem,akkor a Föld rezonanciája emiatt a belső erő tágulása miatt is át tudhat hangolódni.Van ereje a Napnak,mert mekkora mennyiségű hőt ad le,ráadásul közben ezt egyenletesen elosztva állandóan kapja a Föld, mert forog is a saját tengelye,de még a Nap körül is a bolygónk.Olyan ez az egész, mint egy nagyon precíz óramű, ami lehet bármennyire tökéletes,ha valaki nem ért hozzá és belenyúl, akkor hiába tökéletes ez a szerkezet,mert elrontottuk,és lehet,hogy meg se tudjuk javíttatni.Ha igen akkor nem kis pénzért javítják meg.Az antennajel elronthatja ezt a precíz működést.A mágnesességnek a rezonanciával nem szerencsés érintkeznie.És a levegőben lévő giga tonna szennyező anyagok is mire képesek.Ma a tenger is kezd már savasodni.

   Furcsa tudom ez is még, de ez a belső erő szó is,ez egyenlő a Shakti szónak a jelentésével is.Mi lehet tényleg ez a belső erő, akár ez is lehetne amire most én eddig gondoltam? És ha ehhez a régebbi írásokat is hozzáadom, egyre több elméletemet szerintem helyesnek érezhetem most már.Az pedig amit állít a csakra és a többi tudomány, ami Ázsiai eredetű,igazán nehezen érthető nekem ezek után meg.Erre az energiára alig van valamilyen komoly és ésszerű magyarázat az emberiségtől.Mondák alapján és persze egy leírás is fent maradhatott erről, így tudják ismerik csak ezt a tudományt.Érdekes az is több kontinensen is használnak hasonló köveket.Van olyan csakra azaz ázsiai kő ami nincs is Ázsiában a természetben.Honnan tudtak akkor ilyenekről?Azt hiszem csak épp hogy tudjuk mi is megérteni és értelmezni ezt a valamit.Ezért ez az igazi sci-fi a számomra ma.Egyenlőre a mai tudománnyal nem tudunk hitelt érdemlő magyarázatot erre még adni se.A neten található írásokból és az ott található magyarázatokból viszont úgy érzem,hogy szervesen kapcsolódik ez az egész a klíma és éghajlati hatásokhoz is.Mindegyik a Nap erejéből kap valamilyen energiát.Az egész ősi ázsiai tudomány, mint a feng shui, az akupunktúra stb maga a titok,mert ezt akkor így honnan ismerték már az elődeink,ami ?mert mi is tényleg Ázsiából származnánk,vagy mégse csak onnan?

   Kováts László

   Válasz
 2. Kováts László
  Sze 14 2014

  Amit régebben leírtam, azt egy részét lehet én is rosszul értelmeztem. Kihagytam én is valamit,ebből a tézisből. Ez a fény hatása, itt az UV a Kvarc és az Infra fényre is gondolok. Érdekes az,hogy hallhatóan javul a hangminőség akkor is,ha ilyen lámpákat alkalmazok az elhelyezett kövek közelében a lakásban. A természetgyógyászok szerint a köveket tisztítani is kell, füsttel vagy vízzel. Igen meglepő az valóban javult a hangminőség ezektől is, és sőt egy idő után érdekes dolgot tapasztaltam. A füstölő használatakor a füst a megfelelő fény energia esetén nálam közel másfél méteren keresztül tudott felfelé áramlani úgy hogy egyben maradt akár egy hurkapálcika mérettel, és felvetődött a kérdés,ha ez a kövektől ennyire szépen tud felfelé egyben ilyen vékonyan maradni,akkor ez ismét igazolhatja azt, a kövek energiája szabályozhatja a légköri működést, amit jól ismer az éghajlatkutató, mint a levegő a légkör ionizálása,de azt nem igazán értik, hogy mitől változik ennyire a légköri áramlások ereje ettől esetleg meg. Ha ezzel megint észleltem egy új fizikai hatást, és átvitt értelemben de láthatóvá tudtam a lakásban tenni a füst felfelé áramlásával a kövek erejét ilyen módon,akkor felvetődik egy másik kérdés is.Miért ereszkedhet ennyire alacsonyan le a felhő? Ha mi az antenna jelekkel valóban megbolygattuk a légkörnek ezt az energia hatását,mint a levegő ionizálását is figyelembe véve,akkor itt ha jók az ismereteim, akkor a negatív töltésű ionok hatásai változhatnak meg. Szerintem ezért is gyengülhet a felhőknél meg a felhajtó erő, mert a légkör eddigi hatását több tényező is megváltoztatta. Külső az sztratoszférából is érheti már ilyen behatás,és a Nap energiája képes lehet ezért valamiért még erősebbé válni.Ezt nem részletezem,nagy része ismert,de az antenna jelek sokasága képes lehet befolyásolni így az éghajlatot. Kérdés az miként fogja ezt a tudomány,vagy akár más ehhez is hasonló hatást felismerni? A Föld körül a teljes légkörben nagy magasságokban is ez, és még sok más olyan tevékenységet alkalmazhatunk,amiknek nem tudjuk biztosan a hatásait.Ráadásul megtörténhetett,hogy több nagyhatalom is lehet valóban kifejleszthetett egy olyan technikát,ami a mai tudomány előtt jár,és nem vagyunk képesek ezt hitelt érdemlően bebizonyítani.Egy tény az éghajlatunk nálunk is napról napra kiszámíthatatlanabb,és előfordul az,hogy teljesen felolvadhatnak a jégrétegek a Földön és az időjárás hatványozottan rosszabbodhat.Egy két fokkal megemelkedik az átlaghőmérséklet 100 év alatt. Mit számíthat ez! Szerintem képes lehet ez a két fok igen jelentősen megnövelni a légkör vezetőképességét is, és a villám és az eső se lesz ezért majd hétköznapi a jövőben,de lehet ez hamarosan megtörténik,ami van az csak a kezdete ennek a klímaváltozásnak.

  Ha az Ukrán konfliktusra gondolok akkor, ha megtudná egy vezető, hogy az Északi sark lehet Szibériába felé tart, és ez 50 év múlva el is érheti, ha ez tényleg igaz és hiteles is, akkor nem tudhatjuk biztosan mit akarhatnak a jövőben majd az orosz vezetők. Esetleg érzik azt földrajzilag megváltozhat az éghajlatuk és ezért megpróbálnak új területet szerezni? Azért veszélyes az ilyen kutatásnak az eredményeit közzé tenni közreadni, mint a földmágneses hatást is, mert képes lehet rosszul értelmezni akár még egy orosz vezető is az ilyen nem teljesen igazolt kutatást, és lehet ezért már a jövőre másképp gondolnak ilyenek miatt.

  https://www.google.hu/search?q=pol%C3%BAsv%C3%A1ndorl%C3%A1s+szib%C3%A9ri%C3%A1ba+tart&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=cr&ei=8PdNU96tD6Xc8gfeh4H4AQ

  Ez is megkérdőjelezhető,vagy mégsem? A rovarok érzékszervei tudjuk azt sokkal fejlettebbek, ha az esőt kell észlelni.
  http://elgondolkodtato.com/hangyak-tudjak-hogy-kene-huteni-foldet/

  Az éghajlatváltozás összeesküvőiről is.
  http://www.fenyorveny.hu/2014/05/chemtrails-eloadas-2014-idojaras-klima.html

  Ami itt már megvan 100-120 mm csapadék egy nap alatt.
  http://www.delmagyar.hu/kepek/iteletido_svedorszagban_es_daniaban/2039611/2965294/

  A jövő űreszköze.
  http://galaktika.hu/ter-es-ido-szethasad-terhajlito-hajtomuvet-epit-a-nasa/

  A mai világpolitikáról egy videó, ami hátborzongató és nehezen akarjuk majd elhinni. Én is másképp gondolom,de van némi igazság is benne.

  A régmúlt emlékei kísértenek. Ez egy éghajlati írás erről.
  http://elgondolkodtato.com/gizai-piramis-klimavaltozassal-kapcsolatos-kodolt-uzenet/

  Aki pedig tudhatja mi az igazság, szerintem ő az aki tényleg tudhatja azt,hogy nem a CO2 a fő felelős az éghajlatváltozásért.
  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/05/a-prominens-sved-eghajlat-tudos-oriasi.html#.VAIWkaNOWuK

  Tény semmi se biztos, mint ezek se, csak egyre komolyabban lehet ilyeneket már elhinni,és nehéz kiszűrni levonni a tanulságokat,azt mennyire igazak ezek is, és ha igen, akkor melyik része, vagy gondolata lehetne az?

  Egy biztos, ma a tudomány olyan gyorsan fejlődik, hogy talán már most nem képes a mai fiatalság se lépést tartani ennek a legújabb kornak a fejlődésével. Eljutunk majd oda, amit a tanár anno tanult lassan majd értelmét veszti ennek a nagy része, főleg a nem humán tantárgyakra gondolva, és csak akkor ér ez a tudás majd nekünk is valamit, amit kapunk, ha megtanulunk valahogy máshonnan is átvenni olyan ismereteket és gondolatokat, amire eddig nem is gondoltunk. mert mi anno mást tanultunk. A világ is állandóan változik, és ezt úgy éljük meg, hogy még a világpolitikai elit se képes teljesen átlátni, vagy nem is akarja az ilyen eseményeket ma még elfogadni amik már megtörténnek.

  A Föld, mint bolygót mi csak amit látunk a felszínen, próbáljuk meg megérteni, és ennek a működését. Ami mondjuk már a mélyben van, és ott találunk, mint akár az óceánok is, a víztömegek mérete is és ennek a mélysége, számunkra ismeretlen vagy csak alig értjük. A vulkánok is miért erősödtek fel, mi miatt is? Többen megemlítik, hogy a Hold is ha telihold van képes a vulkáni tevékenységet ilyenkor fokozni, és a földrengéseket is. Vajon miért lett ez is erősebb,és ha tudjuk azt a Hold gravitációja okozhatja ezt, azért mert közelebb lett a Földhöz amit én kétlek,vagy mert inkább valamitől több ilyen mesterséges rezonancia van a Föld körül és ez képes lehet itt is még jobban felerősödni ez a hatás. És a Nap is ami több napkitörést okozott? Ha a környezetben szólna egy hifi cucc az sokunknak már hangos is lenne nagy hangerőn. Ám ha beüzemelek még hasonlóan több százat vagy ezret, az miként hatna ránk, ha külön külön szólna,és most ne gondoljunk arra ennyi áram kevés lenne a környezetünkben ehhez! De a szabadban és a lakásban is rengeteg ilyen hangfrekvenciás jel van mint GHz és MHz antenna jelek, és még ki tudja milyenek még? Ha ezt képesek lennénk meg is hallani kibírnánk, és elviselnénk ezt a hatást magunk körül is? Egyre több olyan hatás éri a környezetünket, és folyamatosan, amire nem is gondolunk. Lehet el van túlozva ez, és ez nem is számítana, pedig ez a 108 oktáv, amit ismer a tudomány erről szól. Látható és nem látható fények, és sugárzások is, valamint az ilyen ultrahang is, amit mi nem hallunk, de más élőlény ezt még igen,vagy a zenei hangtartomány a 20-20000 Hz is amit már mi is hallunk.
  Azóta megtörtént az ultrahangos levitáció is, amivel lebegtetni tudtak egy apró tárgyat.

  Az embernek ma semmi se lesz a jövőben lehetetlen, és ha úgy alkalmazzuk, hogy nem tudjuk minden fizikai kémiai hatását ennek a találmánynak , akkor és ezt már nem folytatom……………

  Lehet az a GHz és a MHz jelek kárt okozhatnak a légkörben, míg néhány pedig nem, ilyen lehet akár a fény egy bizonyos fajtája, mert már az UV, az meg pedig mindent kiégetne.

  Kováts László

  Válasz
 3. Kováts László
  Sze 29 2014

  Azt kérném,hogy aki ismeri a Zerostat pisztolyt, próbálja ki mire képes!Ez egy ionizáló szerkezet, és lemágnesezi a fémfelületet a forrasztáshoz, ez az amit az elektronikánál itt erre alkalmaznak. A következő lenne a kísérlet, akinek van ilyenje az próbálja ki a bakelit hanglemeznél a lemezjátszó körül kell majd vele lemágnesezni a környezetét, de hatásos a CD-nél is, itt is ez ionizálja is a körülötte lévő levegőt valóban. A kérdés az mennyit számíthat hasonló a szabadban is, ha ott is elképzeljük, mint a légköri ionizációt is, amit a Nap és a kőzet együtt okoz. Ezt nem részletezem. A forgó lemezjátszó statikusan mágneses lesz és minden olyan alkatrésze ami forog,a súrlódástól lesz ilyen. Ezt kezeljük le a Zerostattal. A szabadban pedig a Föld a dinamó elv szerint lehet mágneses, és ezt a forgó mozgást a mágnesességet csökkenti le egy olyan valami, amire nincs még magyarázat.Ez a irdatlan tömege a Földnek, és a forgása a tengely körül igen kicsit de gyorsul is.Oka lehet gravitációja a bolygóknak, és a Nap is idézhet ilyent elő.Ez persze elég ismert,de mitől csökkenhet a mágnesesség is,ha pláne még gyorsul is ma a Föld a saját tengely forgásánál, és ezért csökkenni tudna a mágnesessége? Nem nőnie kellene? Van egy érzésem, ez is az antenna jelek mágneses ionizáló hatása miatt lehet ma ilyen kevés. Képes e ennyi antennajel csökkenteni,vagy kissé lemágnesezni a Föld nagy részét, ami a Gauss sugárzás mérésével ismernek, ez pedig egyre csökken is. Miért indultak el a sarkpólusok is,miért lett nem egyenletes mindenütt a mágnesesség,sőt miért nem nő a gyorsuló forgómozgástól? A kibocsátott antennajelek a légkörben nem egyenletesen egyformák és többféle is van. Más és más hullámhosszok vannak,amik egy része képes lehetne ledemagnetizálni a Földet is akár? Mekkora az antennajelek mérhető energiája a Földön összességében? Ha igaz az állításom és lehet ez is az egyik oka a légköri változásoknak,és a mágnesességnek is, akkor miként lehet ismét mágnesesen normálnak hitt adatokat, méréseket így ilyen ismerettel ismét visszaállítani a Földön?

  A Hifi magazin már akkor ismerte 1987-ben a hangminőség megváltoztató hatását ennek a készüléknek.

  Csak a HAARP lehetne az éghajlatunk változásának az okozója? Valójában antennajelek azok is, és én másként, de voltaképpen hasonlókra gyanakszom, de ez nálam ez már nem tudatosnak hitt valamilyen szerkezet, hanem egy rosszul alkalmazott rezonanciák nem megfelelő alkalmazásaira gondolnék. Ha a zenénél is addig amíg hat a készülék körül, és képes az ionizációt fenntartani a lemezjátszónál, akkor a szabadban is tudna e az antennajel ilyen fizikai hatást ott ma okozni?

  https://www.google.hu/search?q=hifi+magazin+Zerostat+pisztoly+hat%C3%A1sa&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=cr&ei=r-kcVIvlJ-mg8wft7IGIDA

  Ez pedig egy különös jelenségek hatásai.

  https://www.google.hu/search?q=rejt%C3%A9lyes+hangok+a+l%C3%A9gk%C3%B6rben&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=cr&ei=LOAdVNGIJoaJ8QfN4IHoAQ

  A másik érdekesség az utóbbi is valóban elhihető?

  http://www.origo.hu/tudomany/20110401-foldrengesfenyek-japan-titokzatos-jelensegek-kristalyos-kozetek-elektromossag.html

  Kováts László

  Válasz
 4. Kováts L.
  jan 28 2015

  Ez a levél főleg Áder Jánosnak íródott, és gondolom sokan hasonlóan látnak néhány dolgot mint én is.Végre a Magyar Kormányt is komolyan foglalkoztatja ez a kérdés.

  A klímaváltozásról.

  Én nem elsősorban a CO2 és az egyebekre gondolnék, hanem összességében minden mást is még komolyabban figyelembe vennék! Persze tudja azt még a kormány is, hogy a klímaváltozás komoly kihatással van sok mindenre, és a gazdaságokra is. Afrikai éhezés stb, ami felerősítette ezt a globális öko problémát, amivel a menekültáradat is folyamatosan egyre csak fokozódik. Jó az elképzelése az országunknak arról, hogy a nemzetek polgárai, ha van és lenne más lehetőség is, lehetőleg ne „vándoroljanak” csak azért el, mert náluk rosszabbak az életkörülmények is. A kérdés az mikkel lehetne megállítani ezeket a folyamatokat is? Mihamarabb meg kellene teremteni a humanitárius segélyek mellett, további olyan átfogó hatástanulmányokat, és vigyük is mielőbb ezt végbe, amivel a lehető legmegfelelőbb növényeket, terményeket és még mást is, ami segíti a megváltozott környezethez az alkalmazkodást. Azt, mi lenne a helyes, hogy lehetne megtenni, vannak az országnak itt is, és másutt is a világon kiváló szakemberei, hogy ezt felmérjék. A csapadék, vagyis földfelszín alatti víz is lehet néhol még a sivatagok alatt is, és ki kellene majd hamarosan építeni a fejlett országoknak közösen egy igen komoly vízhálózatot a fejletlen országok számára is, persze közösen, és ha adottak a lehetőségek a megélhetésre, akkor idővel, ha nem is mindenütt, de visszaállna a rend és megtérülhetne a kiadás. A technika már adott, a víz is sok helyütt egyre több, igaz van, ahol alig esik eső is. Vissza lehetne szerezni valahogy a sivatagtól a földeket,ha ott erdőt telepíthetnénk? Hasznosítható lehetne a jövőben ez a terület? Nem szabadna egymásra várni a nemzeteknek, hogy bekövetkezzen egy amolyan humanitárius öko katasztrófa a világon, és ezzel akár háború, és más terrorcselekmények is még több hasonlóan ismét megtörténjenek. A hasznunk az is lenne, csökkenhetne a CO2 azzal is, hogy tudatosabban élnének ők is a fejletlen országok polgárai. Igen komoly jól átgondolt környezetvédelmi stratégia figyelembevételével víztározókat is lehetne ilyen térségben létrehozni, ami segítheti a víznek a kordában tartását ott is ahol kevesebb van. Az ENSZ-nek is mielőbb véghez kellene vinnie azt, hogy segíteni kell az ilyen hátrányos nemzeteket, és belássuk azt, ez ma mindenkinek a közös érdeke! Ez nem pénzkidobás akkor, ha ezzel is vissza tudjuk állítani akár a Föld oxigén, és más légköri gázok eddigi helyes arányát is valamennyire, és gazdasági előnyt is később élvezhet az elmaradott térség is. Lehet itt mindenfélét megmagyarázni az embereknek a klímaváltozásról, ez igen kevés, sőt egyenlő szinte ma még a NULLÁVAL! Igen sok ok lehet még, mint amit leírtam a kövek és az antennajelek hatásairól a légkörre stb az előző levelekben. A bolygók is és a hold is még hatnak a légkörre ezt persze jól tudják. Épp ezért már igen sebezhető lett a Föld, és ezért még jobban ki van téve bármilyen nem várt külső hatásoknak is a jövőben az emberi károkozásoktól. Mi lehet még, amit eltitkolhat a NASA is, és más ehhez hasonló kisebb kutatói csoportok? Egy ország pedig igen komoly sikert érhetne el akkor, ha felemelné azért valaki majd a szavát, hogy ha nehéz helyzetben van is ma mindenki, gazdaságilag ez a befektetés mindenkinek hasznot is hozhat, vagyis tőkét, és akár komoly piacot is jelenthet igaz majd a későbbi jövőben, ha helyesen élhetnénk. Nem mellékesen a nemzetellenes gyűlöletnek is adnánk egy olyan példaértékű választ, amivel példát tudnánk mutatni arra, hogy lehet muzulmán, keresztény vagy bárki, a másiknak is olyan segítség ez, amivel léket ütnének még az ISIS-ba is. Ez ami történik egyre több helyen a világban, igen jól mutatja nekem azt, akár egy kisebb kontinensnyi helyen is lehetnek már hamarosan újabb lázadások, mivel ma sajnos az emberek elégedetlenek, és éheznek is. Tudom, először itt kell a hazánkban rendet tenni, és még jobb életfeltételeket megteremteni mindenkinek, de a mai fejlett tőkés nagyhatalom a világon nem akar csak még több hasznot, és nem érdekli semmi más, csak a pénz és a hatalmi pozíciójuk. Mi is ki leszünk téve egy nem várt éghajlati öko katasztrófának, és vannak jelei is ennek már. Megelőzhető pedig csak akkor lesz, ha végre teszünk is mindannyian azért, hogy mielőbb a fejletlen nemzeteknek is a tudásunkkal a többiekkel együtt megteremtsük számukra is az alapvető helyes életet. Ez a víz kiszámíthatatlansága miatt pedig ma lehetetlen sok helyütt. Ahol pedig van, ott a kelleténél több is van, sőt még nekünk is igen komoly védelmi és más ezzel kapcsolatos beruházást létre kell majd mielőbb hozni. Vajon mennyivel lett volna olcsóbb az, ha időben pótoltuk volna a fákat mindenütt, és nem csak a hasznot néznénk, és csak a GDP növekedésre koncentrálnának a világon, hanem arra, miként lehet a természettel úgy összhangban élnünk, hogy ne vagy alig károsodjon? Belássuk azt is, hogy ahol élünk a Föld, ma valójában lassan egy szemétdomb lett! Vajon ha látná és tudná a jövő nemzedéke azt, mi vár majd rá, mit hoz a jövő nekik ezen a Földön, mi a szemükbe tudnánk nekik nézni? Én úgy érzem, a tőlem telhetőt megteszem, és kérdés az, akiknek igen nagy ma a befolyásuk, van e és akarnak ilyent tenni, és mernek is? Ez a világpolitika egyre jobban letért arról az útról, amivel lehetett volna még harminc évvel ezelőtt valamit megelőzésként ez ellen cselekedni. Ahhoz, hogy megismerje minden nemzet egymást is, az életkörülményekről nem is beszélve, ahhoz több tudományos ingyenes tv műsorra is szükség lenne a jövőben, és mindenhol elérhetővé kellene tenni a világon ezt a tudást. Amik nálunk is vannak ezek fizetősek, sokan nem tudják szó szerint milyen Földön és bolygón is élnek ezeket a tudományos csatornákat nincs pénzük megnézni. Nincs fogalmuk az éghajlatváltozás valós okairól, mert írástudatlan emberek sokuk akik Afrikában is élnek. Az oktatást is igen komolyan el kellene ezért kezdeni minden fejletlen országban is, persze tiszteletben tartva az ottani kultúrájukat is. Nem lenne érdekünk nekünk is az, hogy megismerjék „mindenhol” Magyarországot, és tudják, azt mi nem vagyunk szélsőségesek, sőt a körülményekhez az anyagiakhoz-önerőnkhöz mérten is talán a legtöbbet adtunk akár pénzt is a másik bajba jutott nemzetnek? Amit már leírtam előző levélben, fákat kellene ültetni mindenütt, ahol csak lehetne ma a világon, lehetőleg gyümölcsfákat is, és megtanítani tényleg az új környezettudatos gazdálkodó életre az elmaradott országok polgárait is. Minél többet várunk annál nehezebb lesz visszaállítani ezt az öko körfolyamatot, és megtörténhet bármi olyan esemény a jövőben, amire nem is gondoltunk. Rengeteget lehetne még erről írni, és tudom azt, hogy sok mindenben hasonlókat gondol a kormány is, de miért csak Áder Jánostól tudunk ilyen mindenkihez szóló klímaváltozásról tett kijelentéseket hallani? Lesz e folytatás és hasonlóak lesznek e majd a jövőben is? Van e olyan terve a kormánynak,amivel célzottan is segítenek egyes térségeket akár még Afrikában is? Anno voltak vállalatok, akik segítették egy bizonyos területen a másik országot. Erre is érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni, mert ez is hasonló már, mint a környezetvédelem. A stratégiai megállapodás ilyen területeken, mint a klímavédelem is, külföldön nem okozhat feszültséget, és ezért is kell leülni a nemzeteknek, az ENSZ égisze alatt, hogy ahol lehet így is közös segítséget nyújtsanak egymásnak. A tudás, amivel rendelkezik, az országunk sokat is érhet, akár békét is hozhatna néhány helyen, ha segíthetne jobb feltételeket megteremteni. Tudom ez még mind naiv gondolat, kevés a pénz is, viszont csak a gazdasági előnyöknek a figyelembe vételével már nincs, és nem is lehet ma már helyes klímavédelem.
  Ha nem tesz, „semmit” az emberiség, akkor tesz majd a Föld arról, hogy helyre álljon ez a rend. Azt pedig senki nem tudja milyen lesz ez a jövő, ha nem változtatunk ezen a stratégián. Ha pedig ez megtörténik, az országhatárok is megszűnhetnek akár mindenhol, és a tengerre magyar lesz itt is a jelszó a globális öko hatásokra is gondolva.
  Van még vajon elég idő helyrehozni a hibákat, a választ erre senki nem tudhatja biztosan! Ezért is sürget mindenkit az idő, és a kormányokat legfőképp! Persze ahhoz, hogy ezt felismerjék, először önmagukban kell az okokat is megkeresni és utána cselekedni hasonlóan a leírtakhoz!

  Válasz
 5. Kováts László
  feb 6 2016

  http://moly.hu/konyvek/maurice-m-cotterell-az-istenek-a-foldon-jarnak

  Ennek a könyvnek az írója, ír a Maja kultúráról,és elég sok érdekes utalást tesz még az éghajlati valamint a naprendszer mai csillagászati ismereteiről is.Megemlít olyan eseményeket is,a maja naptár kezdetét ami i.e. 3113-ra esik ami a Vénusz születéseként is említik. Ír a Nap pólusváltásáról is,ami a mágneses mező változást is eredményezett. Az éghajlatkutatók feladata,minden olyan a Föld közelében is, a Naprendszerben is megtörténhetett régebbi eseményeknek a hitelességének is a leellenőrzése lenne.Olyan témát érint a könyv írója, ami lehet egy új olyan elmélet a klímakutatóknak, amiről még nem volt tudomásuk.Elég érdekesen ír a bolygók hatásairól is, és az univerzumról is, a maják üzenetét is ezek a ősi írást ismerők lefordították, és az itt leírt matematikai számítások is, ha persze igazak,sok kérdésre adhatnak választ a mai éghajlatváltozásra is válaszokat keresőknek. A könyvnek a címe érzésem szerint a Maja kultúra miatt lehetett ez, és tudjuk, hogy régen a vallásokat ezek a népek tisztelték. A film pedig amit ajánlok meg kell nézni, mert ez is hasonló témákkal foglalkozik.

  Válasz
 6. Kováts L.
  jún 29 2017

  http://24.hu/tudomany/2017/06/27/a-folyekony-viz-uj-formajat-fedeztek-fel/

  A víz mint az élet alapja, az összetételére, a töltéseire, és mindenféle fizikai és kémiai hatásokra is, szerintem a legérzékenyebb kémiai alapnak számítható vegyület, amivel egyre több új felfedezés is fog még napvilágot látni. A halmazállapota se mindig állandó. Légnemű, folyékony, és szilárd is, és már még érdekesebb lehet az, hogy a fenti cikk szerint még a sűrűsége is van amikor képes eltérően megváltozni. Vajon lefagyáskor is a kristályszerkezetnek a megváltozásaiból mire fog a tudomány következtetni? Mennyire van ráhatással tényleg az antenna jelek sokasága a vízre, és mikor fogja a tudomány beismerni majd azt, hogy néhányféle rezonancia, képes lehet akár az éghajlati eseményekre is igen erőteljes ráhatással lenni. A CO2 vajon mennyire képes az elektromosságot is felerősíteni a légkörben, gondolva az itt lévő mennyiségre, és a Naptevékenység is mennyire tudja ma az éghajlati klímát ezek miatt erőteljesebben megváltoztatni?

  Válasz
 7. Kováts L.
  jún 29 2017

  A Föld különböző kőzetei is miként tudnak ionizáló hatással az ilyen természetes éghajlati folyamatokba másképpen is részt venni? Milyen energia az, ami az egészet működteti, és mi mennyire voltunk képesek ezt a természetesnek nevezett folyamatot átalakítani? Tényleg néhány gazdasági érdek miatt mondjuk úgy, egy gigászi terepasztalnak lehet tekinteni ezt a bolygót? Kényükre,és kedvükre lehet a jövőben a közös otthonunkat ezt a Földet, a világ elitjeinek a pénzük, és a gazdagságuk miatt, valamint a meggondolatlan politikájukkal nekik lassan de biztosan tönkre tenniük?

  Válasz

Van véleményed? Itt oszthatod meg velünk:

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

%d blogger ezt kedveli: